Online semináre o autizme

Online semináre o autizme

Počas stretnutí budete mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou ACVA, podmienkami a postupom pri prihlásení sa na diagnostiku do nášho centra. 1. seminár – 29.novembra 2021 o 18:00. Téma: predstavenie ACVA, prvé príznaky autizmu a skríning, postup pri prihlásení sa na diagnostiku ACVA.   2. seminár – 7. decembra 2021 o 18:00. Téma: výskumné aktivity