Občianske združenie ACVA o.z. vzniklo v decembri 2014 a je  združením fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem napomáhať rozvoju výskumu, vývoja, edukácie a inovácií v oblasti podpory a starostlivosti o ľudí s poruchami autistického spektra v Slovenskej republike prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, a zužitkovávania zahraničných skúseností a kontaktov.

Aktivity združenia sú predovšetkým: vedecké, výskumné a vývojové aktivity, vzdelávacie aktivity vrátane rozvoja moderných spôsobov vzdelávania, prenos poznatkov z vedy, výskumu a vývoja do praxe, informačné, osvetové, propagačné a marketingové aktivity a mnohé iné.

Identifikačné údaje

IČO: 424 154 38
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu
Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava