Drahý/á možný/á participant/ka!

Úvodom danej výzvy sa chcem hlboko poďakovať za možnosť osloviť Vás takto sprostredkovane. 
Moje meno je Veronika Mattová a momentálne som študentkou Kognitívnej vedy, na Univerzite Komenského. 
Mojím primárnym záujmom sa stala Parasociálna interakcia, čo je vlastne individuálny jednosmerný vzťah osoby s obľúbenou knižnou/filmovou/seriálovou/hudobnou/speváckou postavou, v symbióze s aktívnou imagináciou jednotlivca, ktorý si daný vzťah pestuje určité obdobie a považuje ho za akýsi „únik z reality“.  
Na základe danej skutočnosti by som Vás chcela poprosiť o možnú participáciu v mojom výskume, ktorý sa zameriava práve na vyššie spomenutý jav, v súvislosti s poruchami autistického spektra.  
Ak by ste mali záujem zistiť, ako Vám Vaša, či už detská alebo tínedžerská predstavivosť dopomohla s vyrovnaním sa a zvládaním istých udalostí v reálnom priestore, rada by som Vám ponúkla túto jedinečnú príležitosť, na základe ktorej by ste pomohli i môjmu výskumu.  
Jedná sa o vyplnenie 4 dotazníkov a bezbolestné odobratie vzorky slín (odber je nepovinný, zakladajúci sa na ochote participanta). 
Centrum (ACVA) bude otvorené každý pracovný deň od 14:00 do 16:00. 
Miesto konania je bližšie špecifikované nižšie: 
Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) Fyziologický ústav LF UK, Sasinkova 2 
A preto, prosím o feedback, v rámci Vášho akademického rozvrhu, aby sme sa mohli dohodnúť na konkrétnom dátume a čase, aby to vyhovovalo obom stranám a Vašu odpoveď na odber (alebo mi pošlite svoje tel. číslo a dohodneme sa priamo telefonicky). 
Zasielam link i propagačný poster (v prípade potreby využiť i QR kódy)
Formy participácie:
Prezenčná, ale i ONLINE

A dávam do pozornosti, že ak by sa niekto cítil nekomfortne ohľadom prezenčného stretnutia, hlboko ma poteší i samotné vyplnenie dotazníkov online, pričom link obsahuje i návod, ako postupovať.
Zároveň, Vás chcem poprosiť o rozposlanie danej výzvy i ďalším možným participantom
Ak by nejaké potencionálne osoby súhlasili, prosím o ich nahlásenie, v rámci dátumu a času, ako to je i vo Vašom prípade. 
Vopred ďakujem za Vaše pochopenie i ústretovosť. 
V prípade otázok sa na mňa neváhajte obrátiť! 

Mail: mattova25@uniba.sk 

Tel. č.: +421 951 033 790 

S úctivým pozdravom, 

                             Veronika Mattová