Viktória Žilková, MSc.

Viktória ukončila pregraduálne štúdium na University of Aberdeen. Následne absolvovala štúdium Zdravotníckej psychológie na University of St Andrews, School of Medicine, kde sa zameriavala na témy propagácie zdravia, liečenia chorôb a ich prevencie. Jej diplomová práca sa zaoberala vnímaním konzultujúcich doktorov ohľadom zmien počas COVID-19. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu a aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov.