MUDr. Dominika Grochová

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako pedagogický zamestnanec na Fyziologickom ústave UK v Bratislave. Po absolvovaní školení sa venuje diagnostike detí s podozrením na PAS metódami ADI-R a ADOS-2.