Mgr. Zuzana Dočolomanská

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej práci sa pod vedením doc. PhDr. Michala Hajdúka, PhD. zaoberala psychotickými zážitkami u pacientov so psychickými poruchami. V roku 2022 nastúpila na doktorandské štúdium v odbore Lekárske neurovedy na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pod vedením doc. MUDr. Kataríny Babinskej, PhD., MSc. pracuje na dizertačnej práci s názvom Behaviorálne aspekty porúch autistického spektra a ich biologické koreláty, kde bude sledovať vplyv personalizovaných probiotík na prejavy autizmu. V Akademickom centre výskumu autizmu je súčasťou diagnostického tímu.