ACVA partner projektu “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s  autizmom pre marginalizované skupiny”

ACVA partner projektu “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s  autizmom pre marginalizované skupiny”

V tomto projekte je hlavnou úlohou ACVA: ASDetect – slovenská verzia mobilnej aplikácie na včasný záchyt deti s autizmom v marginalizovaných komunitách Zabezpečenie odborného dohľadu nad slovenskou verziou aplikácie ASDetect pre marginalizované skupiny a jej overenie pre použitie na Slovensku. Odborná podpora a konzultácie v priebehu projektu. Zabezpečenie šírenia aplikácie medzi cieľové skupiny. Podrobnejšie informácie

Viac